Loxística audiovisual para as artes escénicas, musicais a danza a imaxe e a comunicación pública

Tecnoloxías

Contamos con capacidade técnica e cunha importante rede de colaboradores para traballar activamente en espazos polivalentes dando soporte técnico, formación e supervisión nas diferentes intalacións: teatros, auditorios, multiusos, hoteis, salas de conferencias, salas de concertos...

Supervisamos